Dla osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności z porozumiewaniem się, mogą porozumiewać się z właściwym miejscowo Urzędem:

za pomocą :

 • poczty
 • poczty elektronicznej
 • faksu
 • lub osobiście

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243 z późn.zm.) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym) Urząd , na zasadach określonych poniżej , zapewnia dostęp do świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKON. 

 • Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 • Zgłoszenie powinno być dokonane pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Urząd jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
 • Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.
 • Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2016-03-15
Data publikacji:2016-03-15
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Barański
Liczba odwiedzin:1641