Jesteś tutaj: Start / BIP / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Skargi na działalność organów administracji miar lub pracowników podległych im urzędów oraz wnioski należy kierować do Prezesa Głównego Urzędu Miar, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.
  W przypadku skierowania skargi lub wniosku do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar lub Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar lub wniesienia skargi za ich pośrednictwem do Prezesa Głównego Urzędu Miar, organy te w trybie art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr. 30. poz. 168 z późn. zm) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, zobowiązane są je przekazać Prezesowi Głównego Urzędu Miar, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego.

 2. Okręgowy Urząd Miar w Krakowie i Obwodowe Urzędy Miar okręgu krakowskiego, w ramach sprawowanego przez administrację miar nadzoru nad użytkownikami przyrządów pomiarowych, przyjmują nie anonimowe skargi i wnioski klientów dotyczące użytkowników przyrządów pomiarowych w opisanym poniżej zakresie:
  • przestrzegania obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych,
  • sprawdzania spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069),
  • sprawdzania posiadania przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli,
  • przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Rozpatrzenie skarg jest realizowane poprzez dokonanie kontroli (bez zawiadomienia) u użytkownika przyrządów pomiarowych. Po wykonaniu kontroli składającemu skargę udzielana jest pisemna odpowiedź dotycząca ustaleń z przeprowadzonej kontroli. W związku z powyższym składający skargę lub wniosek winien podać nazwisko i adres korespondencyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • telegraficznie,
 • za pomocą dalekopisu,
 • telefaksu,
 • poczty elektronicznej,
 • ustnie do protokołu,

Dyrektor Okręgowego Urzędu miar w Krakowie i Naczelnicy Obwodowych Urzędów Miar przyjmują skargi i wnioski osobiście w trakcie dyżurów pełnionych w następujących terminach:

 • Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie - w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Krakowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 –  15:45
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Przemyślu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Tarnobrzegu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:15 – 16:15
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Rzeszowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Tarnowie - w każdy poniedziałek w godzinach 15:15 – 16:15
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Jaśle - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00
 • Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Nowym Sączu - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 – 16:00                                          

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2015-10-21
Data publikacji:2015-10-21
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Berg
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Barański
Liczba odwiedzin:1850