Cennik oceny zgodności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OUM Kraków z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie cennika dla OUM w Krakowie – Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

 Cennik za:

 • legalizację WE, wag nieautomatycznych objętych Dyrektywą NAWI – 2009/23/EC (ex – 90/384/EEC),
 • ocenę zgodności przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID – 2004/22/EC;

wykonywanych przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445

Lp.

Pozycja cennika

Rodzaje przyrządów pomiarowych

Jednostka miary

Wysokość ceny badania do legalizacji WE, oceny zgodności w:

Urzędzie

Miejscu ustawienia lub instalacji

Netto PLN

Netto PLN

1

2

3

4

5

6

1

JI 001

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I

1 szt.

110,00

125,00

2

JI 002

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II do 1 kg

1 szt.

50,00

55,00

3

JI 003

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 1 kg do 10 kg

1 szt.

55,00

60,00

4

JI 004

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 10 kg do 200 kg

1 szt.

85,00

90,00

5

JI 005

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II powyżej 200 kg

1 szt.

90,00

100,00

6

JI 006

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII do 20 kg

1 szt.

55,00

60,00

7

JI 007

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 20 kg

do 200 kg

1 szt.

65,00

70,00

8

JI 008

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 200 kg

do 500 kg

1 szt.

76,00

95,00

9

JI 009

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 500 kg

do 3000 kg

1 szt.

136,00

170,00

10

JI 010

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 3000 kg do 10000 kg

1 szt.

-

350,00

11

JI 011

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 10000 kg do 30000 kg

1 szt.

-

650,00

12

JI 012

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 30000 kg do 70000 kg

1 szt.

-

840,00

13

JI 013

Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII powyżej 70000 kg

1 szt.

-

1030,00

14

JI 014

Odmierzacze gazu ciekłego

propan-butan

1 wąż/ nalewak

-

500,00

15

JI 015

Odmierzacze paliw ciekłych

( z wyjątkiem gazów ciekłych)

1 wąż/ nalewak

-

300,00

16

JI 016

Instalacje przewoźne do paliw ciekłych

1 szt.

-

500,00

17

JI 017

Instalacje pomiarowe do mleka

1 szt.

-

500,00

18

JI 018

Wagi automatyczne porcjujące

1 szt.

-

1000,00

19

JI 019

Wagi automatyczne przenośnikowe klas: 0,5; 1; 2

1 szt.

-

1000,00

20

JI 020

Wagi automatyczne odważające klas: 0,2; 0,5; 1; 2

1 szt.

-

1000,00

21

JI 021

Wagi automatyczne do pojedynczych ładunków – klas X i Y

1 szt.

-

1000,00

22

JI 022

Wagi automatyczne wagonowe klas: 0,2; 0,5; 1; 2

1 szt.

-

2000,00

23

JI 023

Materialne miary długości - przymiary

1 szt.

120,00

-

24

JI 024

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z jedną kresą oznaczającą pojemność nominalną

1 szt.

20,00

-

25

JI 025

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z dwiema kresami oznaczającymi pojemności nominalne

1 szt.

30,00

-

26

JI 026

Materialne miary – naczynia wyszynkowe z trzema kresami oznaczającymi pojemności nominalne

1 szt.

40,00

-

27

JI 027

Materialne miary – naczynia wyszynkowe krawędziowe

1 szt.

20,00

-

28

JI 028

Przyrządy do pomiaru długości tkanin, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

1 szt.

-

240,00

 

UWAGI:

 1. Legalizacja WE I etap –cena w wysokości 30% stawki
 2. Legalizacja WE II etap – cena w wysokości 75% stawki
 3. Za badanie dodatkowego urządzenia (drukującego, zdalnie wskazującego masę, wskazującego należność za ważony towar) – cena za każde urządzenie w wysokości 20% stawki
 4. Za badanie wag wielopomostowych – cena wyższa o 20% (wagi dwupomostowe) i o 30% (wagi trójpomostowe) jak za sprawdzenie danej wagi
 5. Za pracę w dni wolne oraz w godzinach nocnych – cena ustalana indywidualnie wg stawki 120 zł/godz..
 6. Badanie wag wielodziałkowych/wielozakresowych – cena wyższa o 50 % (za każdy dodatkowy zakres)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OUM Kraków z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie cennika dla OUM w Krakowie – Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

Pozostałe składowe do obliczania wysokość wynagrodzenia za legalizację WE wag nieautomatycznych i ocenę zgodności przyrządów pomiarowych wykonywanych przez OUM w Krakowie – Jednostkę Notyfikowaną Nr 1445. Podstawowe wielkości do kalkulacji kosztu dodatkowego delegacji służbowych – dotyczy czynności art. 25 ustawy „Prawo o miarach”.

 1. dojazdy (PKP i PKS) – zgodny z ceną biletu,
 2. dieta – 30,00- zł za 1 dobę,
 3. nocleg ryczałt, w przypadku nie korzystania z hotelu – 150% diety – 45,00 zł/osobodzień
 4. ryczałt na dojazdy komunikacją miejską – 20% diety – 6,00 zł
 5. samochód ciężarowy OUM – 2,0895 zł/km,
 6. samochód służbowy
  • pojemność do 900 cm3 0,5214 zł/km,
  • pojemność powyżej 900 cm3 0,8358 zł/km,
 7. samochód prywatny
  • pojemność do 900 cm3 0,4894 zł/km,
  • pojemność powyżej 900 cm3 0,7846 zł/km,
 8. nocleg hotel – 180,00 zł/osobodzień,

OBJAŚNIENIA:

 • Poz. 2, 3, 4 - podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. RP z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167)
 • Poz. 5,6,7 – Zarządzenie Dyrektora OUM w Krakowie z dn. 24.07.2013 r., nr DN-021-11/13,
 • Poz. 8 – wyliczenie wewnętrzne OUM w Krakowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2015-05-04
Data publikacji:2015-05-04
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Barański
Liczba odwiedzin:3757