Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych w drodze aukcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2017

 

   Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i  trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761 z późn. zm.), Okręgowy Urząd Miar w Krakowie mający siedzibę przy ulicy Krupniczej 11 ogłasza przetarg w drodze aukcji na sprzedaż samochodów służbowych marki Fiat Ducato oraz Peugeot 406 stanowiących mienie Okręgowego Urzędu Miar.

 

Samochód Fiat Ducato  Peugeot 406
Numer Rejestracyjny KR 627EV KN 62914
Rok produkcji 2007 1998
Numer nadwozia ZFA25000001325925 VF38BRFVE80654925
Pojemność silnika 2198 cm3   1998 cm3
Moc silnika 74 KW  
Rodzaj silnika ON Pb
Przebieg 213222 km 288612 km
Kolor nadwozia biały granat
Karta pojazdu KP/AAA 8788672  

 

Stan techniczny pojazdów: dobry, drobne uszkodzenia blacharskie
Badania techniczne: aktulane

Samochody można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie, przy ul. Krupniczej 11 od dnia 05.04 do 14.04. 2017r po wcześniejszym umówieniu-kontakt tel. 12/422-26-11 wew. 21

  Fiat Ducato Peugeot
Cena wywoławcza netto 14 700,00 2 500,00
Postąpienie w licytacji 200,00 50,00
Wadium 1500,00 300,00

 

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w kasie Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie do dnia 19.04 2017r do godziny 12.00. Wadium zapłacone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończonej licytacji a oferentom którzy wygrali zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodów.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

  • żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą 
  • osoba która wygra uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona wpłaty do dnia zawarcia umowy. Dowód wniesienia wadium przez uczestników aukcji oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu.

Aukcja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie ul Krupnicza 11 w dniu 19.04 2017r dla samochodu Fiat Ducato o godz. 12.00 dla samochodu  Peugeot 406 o godz 13.00.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po udzieleniu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia. Należność powinna być wniesiona w kasie Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie lub na rachunek nr 26 1010 1270 0037 9522 3100 0000 NBP OO Kraków

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w gotówce, w przypadku wpłaty na rachunek bankowy Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie po jego uznaniu. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Data utworzenia:2017-04-04
Data publikacji:2017-04-04
Osoba sporządzająca dokument:Jerzy Poradowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Barański
Liczba odwiedzin:417