Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, iż na realizację zamówienia przeznacza kwotę 58 800 PLN.

Komisja przetargowa dokonała otwarcia poniższych ofert.

24 listopada 2016
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnia przetarg ogłoszony pod nazwą „Dostawa serwerowego oraz sieciowego sprzętu teleinformatycznego w dwóch częściach tematycznych” (WA-271-6/16). W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

24 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zaproszenie do składania ofert (WA-271-7/16)

Dot.: zamówienia Dostawa serwerowego i sieciowego sprzętu teleinformatycznego: w trybie zapytania o cenę - art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

24 listopada 2016
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert (WA-271-7/16)